Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Ingatlan értékesítése

ÉRVÉNYES: 2015-10-08 17:00 - 2015-11-10 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2015.10.08 16:23

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

 

A TIG Nonprofit Kft. (1053 Budapest, Vámház körút 2.) pályázat útján értékesítésre meghirdeti 8413 Eplény (Veszprém megye), Hegyoldali rakodó megnevezésű telephelyét.

 

Az ingatlan alapterülete összesen 59 043 m2. Az ingatlanon két különálló kétlakásos (175m² és 127 m²) épület és egy iroda-műhely épület (140 m²), egysoros tégla falazattal, hagyományos cserépfedéssel, és egyéb kiszolgáló épületek találhatóak. A telep körbe van kerítve, kinézete rendezetlen.

A „pihenőház” az egyik kétlakásos épület (127 m²) önálló helyrajzi számon található 1226 m² telekkel.

 

Pályázni 2015. november 10-én 12:00 óráig lehet a TIG Nonprofit Kft. székhelyén: 1053 Budapest, Vámház körút 2. alatt az ügyvezetői titkárságon hétköznap 9 és 12 óra között.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan címét, a pályázó nevét, címét és adószámát, az ajánlati kötöttség időtartamát (minimum 90 nap), valamint a nettó+ÁFA vételárat és a fizetés módját (kizárólag átutalás, és a szerződéskötést követő 30 nap, vagy annál rövidebb fizetési határidőt).

Az ingatlan megtekintésére és szükség esetén részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátására előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

 

A pályázat beadásának módja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 36. § előírásainak megfelelően, kiemelten alábbiak: az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.

 

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazással – igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Az érvényesség feltétele a beadásra vonatkozó előírás formai és tartalmi előírásainak betartása, a pályázó nevének, címének és adószámának megadása, az ajánlati kötöttség időtartamáról, a nettó+ÁFA vételárról, a fizetés módjáról való, valamint a pályázati feltételek elfogadásáról való szabályosan aláírt nyilatkozat.

 

A pályázati kiírás nyilvános, egyfordulós.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 41.§ (4) alapján eredménytelennek nyilvánítsa, illetve ha a nyertes ajánlattevő visszalép, a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

 

A pályázat hivatalos nyelve magyar.

 

Az elbírálás elsődleges szempontja, azaz a legjobb ajánlat kiválasztása a fizetési feltételek maradéktalan teljesítése mellett a legmagasabb árajánlat alapján történik.

 

A meghirdetett ingatlanokra együttesen lehet pályázni és együttes értéküket a TIG 30 millió Ft-ra becsülte. Tájékoztatjuk, hogy egyéb ingatlanpályázatinknál a megadott becsértéket elsődleges korlátként vesszük figyelembe a pályázat értékelésénél.

 

Az elbírálásra jogosult személy az ügyvezető, illetve távollétében üzemeltetési osztályvezető és belső ellenőr együttesen.

A pályázat elbírálásának eredményét a Földművelésügyi Minisztérium hagyja jóvá.

A pályázat elbírálása nem nyilvános.

 

A pályázat elbírálásának, valamint az eredményhirdetés várható helye és időpontja a TIG Nonprofit Kft. székhelyén november 11-én.

Az ajánlattevők értesítése levélben, a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül történik.

 

Kontakt: simon.tamas@tig.hu,  Telefon: +36-30/535-5958

Jelen pályázati kiírás megtalálható társaságunk hivatalos honlapján is: www.tig.hu