Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Fenntartható módon termelt és takarmánykukorica értékesítés

ÉRVÉNYES: 2014-03-31 17:00 - 2014-04-04 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2014.03.31 17:01

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2014/2. számútájékoztatója

Fenntartható módon termelt kukorica/Takarmánykukorica értékesítésére

 

A TIG Nonprofit Kft. a készletén lévő fenntartható módon termelt kukorica/takarmánykukorica árualapjából értékesíteni kíván, az alábbi feltételekkel:

 

Ajánlatot nyújthat be:

·         bármely természetes vagy jogi személy

·          jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki érvényes adószámmal rendelkezik, nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási és végrehajtási eljárás alatt, semmilyen 30 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve a TIG Nonprofit Kft-vel szemben sincs lejárt tartozása.

 

Mintázási folyamat:                                                                                                                                                              


Az áru a vevő részére ismert és elfogadott minőségben, a vevő által előzetesen megtekintett és bevizsgált állapotban kerül értékesítésre.

Az eladó a vevő részére, előzetes bejelentést követően lehetőséget biztosít a tétel megtekintésére, abból történő mintavételezésre, hogy a vevő az ajánlatát a saját bevizsgálási eredményeinek ismeretében és figyelembe vételével tegye meg.

A mintázásra való igényt e-mailban vagy postai úton kérjük megtenni az alábbi elérhetőségen:

 

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Vámház krt. 2.

tel: 06-1 999-6890

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

Ajánlattételi folyamat:                                                                                                                                                                        

 

Az ajánlatot írásban, e-mailben az 1. sz. melléklet (fenntartható módon termelt kukorica) vagy 2. sz. melléklet (takarmánykukorica) „Ajánlattételi adatlap” kitöltése mellett kérjük megtenni.

Kaszás Péter

kereskedelmi osztályvezető

tel: 06-1 999-6890

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

A benyújtási határidő 2014. április 4. 12.00 óráig beérkezett ajánlatokat tudjuk elfogadni, postai úton, scannelt formában a megadott e-mail címre, vagy személyesen a titkárság vezetőjének (Vári Katalin).

 

A fenntartható módon termelt kukorica/takarmánykukorica 2013. évi termésű, mely az MSZ 12540:1998 szabvány előírásainak megfelel.

 

Meghirdetett mennyiség: 3165 tonna

 

Minimális vásárlási ajánlat: 60 tonna

 

Az ajánlati árat, mely telephelyen gépkocsira rakva, okmányok nélkül értendő, tonnára vetítve, telephelyenként, csarnokonkénti bontásban, forintban kell megadni, általános forgalmi adó nélkül.

 

Az értékesítésre felkínált kukorica/takarmánykukorica tárolási helyeit és mennyiségeit  – a 3. sz. melléklet tartalmazza. A telephelyeken tárolt, értékesítésre szánt mennyiségekről az előzetes megtekintési engedély bejelentésével egy időben, a megadott elérhetőségeken az illetékes képviselők felvilágosítást adnak.

 

Fizetési feltételek – előre fizetéssel, melynek ütemezését a konkrét adás-vételi szerződés tartalmazza.

 

Az elbírálás során az összes körülmény figyelembe vételével a legkedvezőbb ajánlatok kerülnek elfogadásra. A TIG Nonprofit Kft. az ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásáról, a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül e- mailen értesíti.

A szerződött mennyiség teljesítési határidejére, a szerződés aláírásától számított 30 napon belül sor kell, hogy kerüljön. Amennyiben a készlet tényleges részbeni vagy teljes kitárolására – a befizetések és az engedélyezett mennyiségek erejéig – a megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy az érintett mennyiséggel kapcsolatban felmerülő összes tárolási, kezelési, kitárolási és egyéb költség, valamint a felelősség és kockázat a vevőt terheli.

 

Szerződési folyamat:                                                                                                                                                            

 

Az ajánlat elfogadása után a szerződés – 4. sz. melléklet(fenntartható módon termelt kukorica) vagy 5. sz. melléklet (takarmánykukorica) – elkészítése, majd annak a felek részéről történő aláírása megtörténhet.

 

Jelen tájékoztatóra vonatkozó adatok folyamatosan frissítésre kerülnek.

 

A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely pontjának módosítására, illetve annak visszavonására.