Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Étkezési búza vásárlás

ÉRVÉNYES: 2014-05-22 17:00 - 2014-05-26 15:00
KÖZZÉTÉVE: 2014.05.22 17:30

 

 

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

tájékoztatója

2014. évi étkezési búzát vásárol

 

Ajánlatot nyújthat be:

 • bármely természetes vagy jogi személy
 • aki érvényes adószámmal rendelkezik, nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási és végrehajtási eljárás alatt, semmilyen 30 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve a TIG Nonprofit Kft-vel szemben sincs lejárt tartozása.

 

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Vámház krt. 2.

tel:06-1 9996890

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

Ajánlattételi folyamat:                                                                                                                                                                        

 

Az ajánlatot írásban, e-mailben az 1. sz. melléklet „Ajánlattételi adatlap” kitöltése mellett kérjük megtenni.

Kaszás Péter

kereskedelmi osztályvezető

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

 

A benyújtási határidő:                 2014. május 26. 15.00 óra

 

 

Kizárólag a fent megadott határidőig beérkezett ajánlatokat tudjuk elfogadni, postai úton vagy scannelt formában a megadott e-mail címre.

 

 

Minőségi feltétel:                                                                                                                                                                  

 

 • Humán fogyasztásra alkalmas élelmezési búza 2014. évi termésű, mely minimum megfelel az MSZ 6383:2012 malmi I. minőségnek.
 • száraz- legfeljebb 13,5% nedvességtartalmú -, rostált, élő gabonakártevőktől, idegen szagtól, karantén objektumoktól, dohosságtól, penésztől mentes,
 • növény és állategészségügyi szempontból a vonatkozó magyar hatósági előírásoknak megfelelő

 

Felvásárlás további feltétele:                                                                                                                                           

 

 • a gabona saját termesztésű
 • ajánlattétel, minimum 300 tonna
 • az áru ellenértéke a minőségre vonatkozó dokumentálását követő 8 munkanapon belül átutalással történik, a megkötött adásvételi szerződésben meghatározottak szerint.
 • A felvásárlás fix áron történik, Az ár meghatározására az áru várható minőségének ismeretében kerül sor
 • A vevő által megadott telephelyre beszállítva, felvásárlásban érintett telephelyek elérhetőségeit az 2. számú melléklet rögzíti.
 • akkreditált laboratóriumi certifikáttal ellátva.
 • teljesítési határidő: 2014. augusztus 15.

 

 

Szerződési folyamat:                                                                                                                                                            

 

Az ajánlat elfogadása után a szerződés – 3. sz. melléklet – elkészítése, majd annak a felek részéről történő aláírása megtörténhet.

 

A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely pontjának módosítására, illetve annak visszavonására.