Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Étkezési búza értékesítése

ÉRVÉNYES: 2015-09-21 17:00 - 2015-09-29 15:00
KÖZZÉTÉVE: 2015.09.21 16:14

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2015/5. számú tájékoztatója

étkezési búza értékesítésére

 

 

A TIG Nonprofit Kft. a készletén lévő étkezési búza árualapjából értékesíteni kíván, az alábbi feltételekkel:

 

Ajánlatot nyújthat be:

  • bármely természetes vagy jogi személy
  • aki érvényes adószámmal rendelkezik, nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási és végrehajtási eljárás alatt, semmilyen 30 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve a TIG Nonprofit Kft-vel szemben sincs lejárt tartozása.

 

Mintázási folyamat:                                                                                                                                                              

 

Az áru a vevő részére ismert és elfogadott minőségben, a vevő által előzetesen megtekintett és bevizsgált állapotban kerül értékesítésre.

Az eladó a vevő részére, előzetes bejelentést követően lehetőséget biztosít a tétel megtekintésére, abból történő mintavételezésre, hogy a vevő az ajánlatát a saját bevizsgálási eredményeinek ismeretében és figyelembe vételével tegye meg.

A mintázásra való igényt E-mailben kérjük megtenni az alábbi elérhetőségen:

 

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

Ajánlattételi folyamat:                                                                                                                                                                        

 

Az ajánlatot írásban, E-mailben az 1. sz. melléklet „Ajánlattételi adatlap” kitöltése mellett kérjük megtenni.

Kaszás Péter

kereskedelmi osztályvezető

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

A benyújtási határidő 2015.09.29. 15.00 óráig beérkezett ajánlatokat tudjuk elfogadni, postai úton, szkennelt formában a megadott E-mail címre, vagy személyesen a titkárság vezetőnek.

 

 

Az étkezési búza 2014. évi termésű, mely az MSZ 6383:2013 malmi minőségnek eleget tesz.

 

Meghirdetett mennyiség: 999 tonna

 

Minimális vásárlási ajánlat: 200 tonna

 

Az ajánlati árat, mely telephelyen gépkocsira rakva, okmányok nélkül értendő, tonnára vetítve, telephelyenként, csarnokonkénti bontásban, forintban kell megadni, általános forgalmi adó nélkül.

 

Az értékesítésre felkínált étkezési búzatételek tárolási helyeit és mennyiségeit – a 2. sz. melléklet tartalmazza. A telephelyeken tárolt, értékesítésre szánt mennyiségekről az előzetes megtekintési engedély bejelentésével egy időben, a megadott elérhetőségeken az illetékes képviselők felvilágosítást adnak.

 

Fizetési feltételek – előre fizetéssel, melynek határidejét a konkrét adásvételi szerződés tartalmazza.

 

Az elbírálás során az összes körülmény figyelembe vételével a legkedvezőbb ajánlatok kerülnek elfogadásra. A TIG Nonprofit Kft. az ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásáról, a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül E-mailen értesíti.

 

Pénzügyi teljesítési határideje:                                2015.10.06

Kitárolási határidő:                                                 2015.10.15

 

Amennyiben a készlet tényleges részbeni vagy teljes kitárolására – a befizetések és az engedélyezett mennyiségek erejéig – a megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy az érintett mennyiséggel kapcsolatban felmerülő összes tárolási díj (14,- Ft/tonna/nap+ÁFA), kezelési és egyéb költség (a kitárolási költség kivételével), valamint a felelősség és kockázat a vevőt terheli.

 

 

Szerződési folyamat:                                                                                                                                                            

 

Az ajánlat elfogadása után a szerződés – 3. sz. melléklet – elkészítése, majd annak a felek részéről történő aláírása megtörténhet.

 

Jelen tájékoztatóra vonatkozó adatok folyamatosan frissítésre kerülnek.

 

A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely pontjának módosítására, illetve annak visszavonására.