Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Étkezési búza értékesítése

ÉRVÉNYES: 2013-03-19 12:00 - 2013-03-25 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2013.03.19 14:04

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2013/1. számú tájékoztatója

étkezési búza értékesítésére

 

A TIG Nonprofit Kft. a készletén lévő étkezési búza árualapjából értékesíteni kíván, az alábbi feltételekkel:

Ajánlatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki érvényes adószámmal rendelkezik, nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási és végrehajtási eljárás alatt, semmilyen 30 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve a TIG Nonprofit Kft-vel szemben sincs lejárt tartozása.

 • Az ajánlatot írásban e-mailben vagy telefaxon a TIG Nonprofit Kft. központi elérhetőségeire lehet benyújtani, az 1. sz. melléklet„Ajánlattételi adatlap” kitöltése mellett.  Az ajánlatokat 2013. március 25-én 12.00 óráig kérjük benyújtani.

      TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

      1053 Budapest, Vámház krt. 2.

e-mail: volcz.erika@tig.hu

fax: 06-1-317-6885

tel.: 06-1-318-2872

 • Az étkezési búza 2010/2011. évi termésű, mely az Msz 6383:1998 malmi I-II. minőségnek eleget tesz.
 • Az áru a vevő részére ismert és elfogadott minőségben, a vevő által előzetesen megtekintett és bevizsgált állapotban kerül értékesítésre. Az eladó a vevő részére, előzetes bejelentést követően lehetőséget biztosít a tétel megtekintésére, abból történő mintavételezésre, hogy a vevő ajánlatát a saját bevizsgálás eredményeinek ismeretében és figyelembe vételével tegye meg.
 • Az ajánlati árat, mely telephelyen gépkocsira rakva, okmányok nélkül értendő, tonnára vetítve forintban kell megadni, általános forgalmi adó nélkül.
 • Az értékesítésre felkínált étkezési búza tételek tárolási helyeit – mennyiség megjelölése nélkül – a 2. sz. melléklet tartalmazza. A telephelyeken tároló, értékesítésre szánt mennyiségekről az előzetes megtekintési engedély bejelentésével egy időben, a megadott elérhetőségeken az illetékes képviselők felvilágosítást adnak.
 • Fizetési feltételek – előre fizetéssel, melynek ütemezését a konkrét adás-vételi szerződés tartalmazza.
 • Az elbírálás során a legkedvezőbb ajánlatok kerülnek elfogadásra. Amennyiben egy tételre több érdeklődő is ugyanazon ár mellett tesz ajánlatot, és az megfelel jelen tájékoztató feltételeinek, úgy a vállalt fizetési-, teljesítési határidő is figyelembevételre kerül.
 • A TIG Nonprofit Kft. az ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásáról a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül értesíti mailben vagy fax útján. Az ajánlat elfogadása után a szerződés – 3. sz. melléklet – elkészítése majd annak felek részéről történő aláírása megtörténhet.
 • A szerződött mennyiség teljesítési határidejére a szerződés aláírásától számított 30 napon belül sor kell, hogy kerüljön. Amennyiben a készlet tényleges részbeni vagy teljes kitárolására – a befizetések és az engedélyezett mennyiségek erejéig – a megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy az érintett mennyiséggel kapcsolatban felmerülő összes tárolási, kezelési, kitárolási és egyéb költség, valamint felelősség és kockázat a vevőt terheli.
 • Jelen tájékoztatóra vonatkozó adatok folyamatosan frissítésre kerülnek.
 • A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely pontjának módosítására, illetve annak visszavonására.