Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Bértárolás és búza felvásárlás

ÉRVÉNYES: 2013-07-10 10:24 - 2013-12-20 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2013.07.10 16:22

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. termény bértárolására és búza felvásárlásra vonatkozó tájékoztatása

 

Társaságunk lehetőséget kíván biztosítani – méltányos áron – a minőségtől eltérő vagy nem megvásárolandó tételek bértárolására vonatkozóan. A bértárolásban érintett telephelyek megegyeznek a felvásárlásban érintett telephelyekkel. A bértárolásra vonatkozó feltételeket a Tárolási szerződés tartalmazza.

 

Továbbá a TIG Tartalékgazdálkodási Kft. malmi búzát kíván vásárolni magyarországi termelőktől.

A Kft. a felvásárlást a szabad raktárkapacitások feltöltésének erejéig, az eladó részéről történő Gabona felajánlás – gabona bértárolás adatlap kitöltése mellett és a felek között megkötött adásvételi szerződésalapján végzi. Felajánlhat gabonát annak tulajdonosa, aki magán vagy jogi személy (termelő), rendelkezik termelői regisztrációs számmal, és az áru saját ágon történő termeléséről termelői nyilatkozatot tud adni. A felajánlásra felkínálható minimális mennyiség 10 tonna.

 

A felvásárlás napi piaci áron történik, a vevő által megadott telephelyre beszállítva laboratóriumi minősítéssel ellátva. Az ár meghatározására az áru minőségének ismeretében kerül sor, melyekről a fenti és az érintett telephelyekhez megadott elérhetőségek valamelyikén lehet érdeklődni. A teljesítés során az áru minőségét az érintett telephely házi laboratóriuma (befogadás) illetve 500 tonna feletti mennyiség esetén a beszállítást / teljesítést követően egy akkreditált laboratórium által végzett vizsgálati jegyzőkönyv kell, hogy igazolja.

 

A termelők részéről benyújtott felajánlások elbírálására azok beérkezési sorrendjében kerül sor. Amennyiben a termelő által megadott telephelyen szabad kapacitás már nem áll rendelkezésre, úgy a TIG Nonprofit Kft., más telephelyet kínálhat fel, melyet a termelő vagy elfogad vagy visszautasít.

 

Az eladónak igazolnia kell, hogy az általa felkínált mennyiség a saját tulajdonát képezi, és az per-, teher és igénymentes továbbá az árut maga termelte.

A fizetés számla vagy felvásárlási jegy kiállításának ellenében, az áru telephelyre történő beszállítását, minőségre vonatkozó dokumentálását követő 8 munkanapon belül átutalással az eladó bankszámlájára történik, a megkötött adásvételi szerződésben meghatározottak szerint.

A felajánlások beadási határideje folyamatos az alábbi lehetőségek valamelyikén:

Levélben: TIG Nonprofit Kft., Kereskedelmi osztály

1053 Budapest, Vámház körút 2.

Fax: 06-1-266-4820; 06-1-318-2220

Telefon: 06-1-266-9192, 06-1-318-2899/171

Email: zambo.ildiko@tig.hu

 

A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot a jelen felhívás visszavonására vagy időközbeni módosítására.