Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

A TIG Nonprofit Kft. Szendrő, Büdöskútpuszta telephelyének értékesítése

ÉRVÉNYES: 2014-07-03 19:00 - 2014-08-01 14:00
KÖZZÉTÉVE: 2014.07.03 19:00

Pályázati kiírás

A TIG Nonprofit Kft. (1053 Budapest, Vámház körút 2.) pályázat útján – Földművelésügyi Minisztérium jóváhagyásával (megbízásából) értékesíti 3752 Szendrő, Büdöskútpuszta telephelyét a felépítményekkel együtt. A telephely alapterülete összesen 116.757 m2.

Pályázni a pályázó nevének, címének és adószámának, az ajánlati kötöttség időtartamának (minimum 90 nap), valamint a nettó+ÁFA vételár és a fizetés módjának megjelölésével (átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül), 2014. augusztus 1. 14:00 óráig lehet a TIG székhelyén 1053 Budapest, Vámház körút 2. alatt a vezérigazgatói titkárságon hétköznap 10 és 12 óra között. A telephely megtekintésére és szükség esetén részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátására előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

A pályázat beadásának módja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 36. § előírásainak megfelelően, kiemelten alábbiak: az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal – ingatlan adásvételére vonatkozó meghatalmazás esetén közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal – igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Az érvényesség feltétele a beadásra vonatkozó előírás formai és tartalmi előírásainak betartása, a pályázó nevének, címének és adószámának megadása, az ajánlati kötöttség időtartamáról, a nettó+ÁFA vételárról, a fizetés módjáról való, valamint a pályázati feltételek elfogadásáról való szabályosan aláírt nyilatkozat.

A pályázati kiírás nyilvános, egyfordulós. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 41.§ (4) alapján eredménytelennek nyilvánítsa, illetve ha a nyertes ajánlattevő visszalép, a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázat hivatalos nyelve magyar. Az elbírálás elsődleges szempontja, azaz a legjobb ajánlat kiválasztása a fizetési feltételek maradéktalan teljesítése mellett a legmagasabb árajánlat alapján történik. Az elbírálásra jogosult személy a vezérigazgató, illetve távollétében helyettesei együttesen. A pályázat elbírálásának eredményét a Földművelésügyi Minisztérium hagyja jóvá. A pályázat elbírálása nem nyilvános. A pályázat elbírálásának, valamint az eredményhirdetés várható helye és időpontja a TIG székhelyén 2014. augusztus 04-én. Az ajánlattevők értesítése levélben, a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül történik.

Kontakt: nagy.david@tig.hu

Telefon: 06-1/318-5138