Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

2014. évi étkezési búza felvásárlás

ÉRVÉNYES: 2014-07-30 17:00 - 2014-09-30 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2014.07.30 15:36

A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

tájékoztatója

2014. évi étkezési búzát vásárol

 

Ajánlatot nyújthat be:

 • bármely természetes vagy jogi személy
 • aki érvényes adószámmal rendelkezik, nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási és végrehajtási eljárás alatt, semmilyen 30 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve a TIG Nonprofit Kft-vel szemben sincs lejárt tartozása, és
 • megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott „Átlátható szervezet” feltételeinek.

 

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Vámház krt. 2.

tel: 06-1 9996890

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

Ajánlattételi folyamat:                                                                                                      

 

Az ajánlatot írásban, e-mailben az 1. sz. melléklet „Ajánlattételi adatlap” kitöltése mellett kérjük megtenni.

Kaszás Péter

kereskedelmi osztályvezető

e-mail: kaszas.peter@tig.hu

 

A benyújtott felajánlások elbírálására azok beérkezési sorrendjében kerül sor, postai úton vagy scannelt formában a megadott e-mail címre.

 

 

Minőségi feltétel:                                                                                                                          

 

 • Humán fogyasztásra alkalmas élelmezési búza 2014. évi termésű, mely megfelel az MSZ 6383:2012 malmi minőségnek.
 • a minőségi paramétereket akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyv, kell, hogy igazolja.
 • száraz- legfeljebb 13,5% nedvességtartalmú -, rostált, élő gabonakártevőktől, idegen szagtól, karantén objektumoktól, dohosságtól, penésztől mentes,
 • növény és állat egészségügyi szempontból a vonatkozó magyar hatósági előírásoknak megfelelő
 • A jobb minőségi adatokkal betárolt áru esetében a Vevőnek premizálást nem áll módjában végrehajtani.

 

A felvásárlás minőség tekintetében az Adásvételi Szerződés 1.számú melléklete szerint történik.

 

 

Felvásárlás további feltétele:                                                                                           

 

 • Az eladónak igazolnia kell, hogy az általa felkínált mennyiség a saját tulajdonát képezi, és az per-, teher és igénymentes továbbá az árut maga termelte.
 • az áru ellenértéke a minőségre vonatkozó dokumentálását követő 8 munkanapon belül átutalással történik, a megkötött adásvételi szerződésben meghatározottak szerint.
 • A felvásárlás napi piaci ár figyelembe vételével, a kölcsönös kialkudott áron történik, a vevő által megadott telephelyre beszállítva 3. sz. melléklet laboratóriumi minősítéssel ellátva. Az ár meghatározására az áru minőségének ismeretében kerül sor, melyekről a fenti és az érintett telephelyekhez megadott elérhetőségek valamelyikén lehet érdeklődni.
 • minimális mennyiség 100 tonna (+/- 10%).

 

 

Szerződési folyamat:                                                                                                                     

 

Az ajánlat elfogadása után a szerződés – 4. sz. melléklet – elkészítése, majd annak a felek részéről történő aláírása megtörténhet.

 

A TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely pontjának módosítására, illetve annak visszavonására.